Akkerbouwbedrijf

Het akkerbouwbedrijf Benthem verbouwt pootaardappelen voor de exportmarkt. We zijn aangesloten bij de coöperatie Agrico, zij zorgen o.a. voor de verkoop, logistiek, nieuw uitgangsmateriaal enz. Wij zorgen voor de teelt, het verzorgen en het verwerken van de aardappelen.

Voorkom ziekte kiemen

Pootaardappelen mogen één keer per drie jaar op een grondperceel geteeld worden, dit ter voorkoming van ziekte kiemen en om er voor te zorgen dat de grond bekwaam blijft voor aardappelteelt. Dit betekent dus dat we meerdere percelen gebruiken, dit gelukt ons door dat we rouleren met verschillende veehouders en grondeigenaren. Met hen hebben wij afspraken over het gebruik van de verschillende percelen.

 

 

Alles in eigen beheer

Ons uitgangspunt is om alle werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, echter bij slechte weersomstandigheden en/of calamiteiten kunnen we terugvallen op de loonwerker.

Impressie Benthem Akkerbouw

Door middel van deze site willen wij u een impressie geven van wat wij zoal doen en hoe het e.e.a. gebeurt. Ook de foto’s geven een indruk van de diverse werkzaamheden die uitgevoerd worden.