Boomverzorging

Ook voor het rooien en snoeien van bomen kunt u bij ons hoveniersbedrijf in Diever terecht, wij werken hiervoor samen met een gecertificeerd European Treeworker.

Bomen zijn van grote waarde voor ons landschap en uw tuin. In de tuin geven bomen vorm,  schaduw en beschutting. Bomen maken uw woon- en leefomgeving aantrekkelijk in alle seizoenen.
Door uw bomen goed te verzorgen blijft de boom in optimale conditie en kan de levensduur worden verlengt, dit is een investering in de toekomst. Goed onderhoud aan bomen bestaat uit;

 • Onderzoek aan een boom
  Dit kan verricht worden bij zichtbare gebreken zoals een slechte conditie, bladverkleuring, zwamaantasting of holte’s en scheuren. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de VTA-methodiek (Visual Tree Assesment) en algeheel onderzoek, dit bestaat uit biologisch en mechanisch onderzoek (bodem, houtstructuur, conditiebepaling). Na het vaststellen van de gebreken kan bepaald worden welke maatregelen nodig zijn om de boom zo lang mogelijk te behouden. De maatregelen kunnen bestaan uit snoeien, verankering van takken, beluchting en bemesting of bescherming van stam en wortels.
 • Snoeien van bomen
  Hoe en wanneer een boom gesnoeid moet worden hangt af van de boomsoort, de plaats waar de boom staat en of de boom gebreken vertoont. Begeleidingssnoei wordt uitgevoerd bij jonge bomen om een takvrije stam te creëren en probleemtakken tijdig weg te nemen. Onderhoudssnoei wordt toegepast bij volwassen en monumentale bomen. Bij deze vorm van snoeien worden dode, gescheurde, schurende en laaghangende takken verwijderd.
  Snoeiwerkzaamheden kunnen het hele jaar rond uitgevoerd worden, met uitzondering van een aantal soorten. De voorkeur gaat uit naar zomersnoei, wanneer de boom actief en in blad is. Hij kan dan goed reageren op de snoeiwonden, waardoor de kans op ziekten en aantastingen worden beperkt. Deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met een hoogwerker of door middel van klimtechniek. De hoogwerker wordt gebruikt bij meerdere bomen. Klimtechniek wordt gebruikt bij een klein aantal of moeilijk bereikbare bomen.
 • rooien van bomen
  Als een boom ziek is of de boom geeft hinder aan de omgeving kunt u er voor kiezen om de boom te rooien. Hoe de rooiwerkzaamheden uitgevoerd worden hangt af van de situatie. Indien er geen ruimte is om de boom te laten vallen kan de boom in delen naar beneden gehaald worden. Dit kan door middel van klimtechniek of de inzet van een hoogwerker. Om schade te voorkomen aan uw tuin en gebouwen wordt een afvangsysteem gebruikt waarbij het hout veilig naar beneden begeleid wordt. Het vrijgekomen tak- en stamhout kan worden versnippert en afgevoerd en de stobbe uitgefreesd.

Iedere boomeigenaar heeft een zorgplicht voor zijn bomen. Dit om er voor te zorgen dat de boom geen gevaar oplevert voor u en uw omgeving. De boomeigenaar is aansprakelijk bij schade aan eigendommen en personen door onvoldoende onderhoud aan de boom. Schade kan voorkomen worden door professioneel onderhoud te laten plegen.

Snoeien fruitbomen

Ook kunt u bij ons terecht voor het snoeien van fruitbomen, deze bomen geven een enorme meerwaarde! Daarom moeten ze ook met zorg en aandacht worden gesnoeid. Het gaat hier om vormsnoei, maar ook om de boom te stimuleren om meer fruit voort te brengen.

Vroeg in het voorjaar wanneer de strengste winter is geweest is een uitermate goed moment om de bomen weer in topconditie te brengen voor het nieuwe seizoen.